Područja prava:

 1. Trgovačko pravo i pravo društava
 2. Bankarsko pravo, financiranje, tržišta kapitala
 3. Pravo osiguranja
 4. Preuzimanja, pripajanja i spajanja
 5. Nekretnine i zemljišno-knjižno pravo
 6. Parnični postupci
 7. Arbitražni postupci (međunarodne i arbitraže pri HGK)
 8. Postupci prisilne naplate (ovršni postupci) i postupci osiguranja tražbina vjerovnika
 9. Stečajni postupci i postupci predstečajnih nagodbi
 10. Radno pravo
 11. Upravni postupci, upravni sporovi
 12. Javna nabava
 13. Ostalo (medicinsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, športsko pravo, pravo zaštite okoliša i gospodarenje otpadom).

Područja gospodarstva:

U okviru trgovačkog prava imamo iskustva iz područja poslovanja financijskih institucija kao što su banke, osiguravajuća društva, ali i drugih trgovačkih društava.

Pored navedenih područja društvo je aktivno i u granama telekomunikacija, medija, informacijske tehnologije, zdravstva i farmaceutike, turizma i hotelijerstva, medicinskog prava te prava zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te korištenja obnovljivih izvora energije.

U tom smislu vodili smo postupke koji proizlaze iz poslovanja trgovačkih društava kao i postupke vezane uz statusne promjene u istima. Imamo iskustvo u parnicama, prisilnoj naplati potraživanja i realizaciji instrumenata osiguranja iz kreditnog poslovanja banaka i osiguravajućih društava, sporovima povezanima s pravnim posljedicama raskida ugovora te (ne)ispunjenje ugovornih obveza kao i u radnim sporovima. Imamo iskustva i u međunarodnim i domaćim arbitražnim postupcima.