Ukratko o nama

Formiranje tima odvjetnika započelo je već 1993.g., a višegodišnja praksa je rezultirala osnivanjem odvjetničkog društva u ožujku 2009.g. Društvo pruža široki spektar pravnih i savjetodavnih usluga iz svih pravnih grana s naglaskom na one civilne provenijencije.

Dominantna djelatnost društva odnosi se na primjenu trgovačkog i statusnog prava (pripajanja, spajanja i preuzimanja trgovačkih društava (M&A) i obavljanje pravnog due diligence-a), bankarskog i prava osiguranja, na zastupanje u različitim vrstama parničnih, ovršnih i izvanparničnih postupaka, arbitražnog prava, tržišnog natjecanja i prava javne nabave.

Odvjetničko društvo svoje usluge pruža na području cijele Republike Hrvatske. Cilj društva je prepoznati potrebe klijenata te kroz savjet i pravnu zaštitu adekvatno odgovoriti na sve njihove potrebe. Strategija društva temelji se na razvoju dugoročnog odnosa s klijentom uz izgradnju odnosa uzajamnog povjerenja.

Tijekom rada, odvjetnici u odvjetničkom društvu stekli su iskustvo na brojnim projektima te su prepoznati kod naših klijenata kao pravna podrška u svakodnevnom poslovanju. Stručnost tima odvjetnika osigurava se kroz stalnu dodatnu edukaciju, organiziranje konferencija i sl.

Odvjetničko društvo KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o.

Radnička cesta 47
10000 Zagreb
OIB: 14478211640
Broj računa: HR3925030071100055071 kod Nove hrvatske banke d.d.